image banner
Thường trực HĐND huyện Diễn Châu đánh giá công tác giám sát và giải quyết kiến nghị cử tri

Để Chuẩn bị cho kỳ họp thứ V, HĐND huyện khóa XX. Ngày 17/6,Thường trực HĐND huyện Diễn Châu đã tổ chức phiên họp nghe báo cáo kết quả thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2022 về quản lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản tại các xã, thị trấn giai đoạn 2018 – 2021 và xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản giai đoạn 2010 -2017. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Ông Hà Xuân Quang – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Anh-tin-bai

Thường trực HĐND huyện Diễn Châu đánh giá công tác giám sát và giải quyết kiến nghị cử tri 

Theo đó, năm 2022 HĐND huyện đã thành lập đoàn trực tiếp giám sát 13 xã và xem xét 24 báo cáo của các xã còn lại về thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã thị trấn giai đoạn 2018 – 2021 và xử lý nợ đọng giai đoạn 2010 – 2017. Kết quả, trong giai đoạn 2018 – 2021 trên địa bàn 37 xã thị trấn đã và đang triển khai đầu tư xây dựng 518 công trình với tổng mức đầu tư hơn 1.665 tỷ đồng. Trong đó, đã hoàn thành 465 công trình, còn 50 công trình đang thi công. Tỷ lệ thanh toán công trình đạt 66,52%. Các xã cũng đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Tình hình xử lý nợ đọng thì trong giai đoạn 2010 – 2017 tổng số công trình còn nợ là 197 công trình, với tổng mức đầu tư gần 840 tỷ đồng, trong đó đã thanh toán 689,8 tỷ đồng, còn nợ gần 91 tỷ đồng. Hiện các xã cũng đã xây dựng kế hoạch phân bổ vốn để trả nợ giai đoạn 2022 – 2025 là trên 73,2 tỷ đồng. Thông qua việc giám sát cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế nguyên nhân. Kết luận tại hội nghị ông Hà Xuân Quang yêu cầu cần làm rõ và xử lý trách nhiệm về việc nợ đọng và có giải pháp để giải quyết dứt điểm không để kéo dài.

 

Dịp này, HĐND huyện cũng đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri đã hứa tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện. Theo đó, đã giải quyết 13 kiến nghị đề xuất của cử tri ở 5 lĩnh vực. Các ý kiến cơ bản được giải quyết và có trả lời đến cử tri. Ngoài ra, buổi họp cũng đã lựa chọn chuyên đề giám sát của HĐND huyện năm 2023 là công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở tại các xã thị trấn.

Vân Anh

Trung tâm VHTTTT Diễn Châu

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn