image banner
Diễn Châu tổ chức quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 15/6, Ban thường vụ Huyện ủy Diễn Châu tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Anh-tin-bai

Diễn Châu tổ chức quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Anh-tin-bai

PGS-TS Nguyễn Viết Thông- Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được PGS-TS Nguyễn Viết Thông- Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với các nội dung chủ yếu: nâng cao nhận thức về CNXH, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH. Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH và đi lên CNXH bằng cách nào. Khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong 92 năm qua….

Kết thúc hội nghị, BTV huyện ủy Diễn Châu đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo và hiệu quả gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tới tận các đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn huyện./.

 

Mai Sao- Lê Đồng

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn