Số/Ký hiệu: Số 21/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/12/2020
Người ký: Đặng Thị Thanh
Trích yếu: Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án Đầu tư công
Nội dung:

Tài liệu đính kèm