Số/Ký hiệu văn bản Số 04/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 13, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm