Số/Ký hiệu văn bản Số 04/2016/CT-UBND
Ngày ban hành Jan 25, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Về việc tăng cường thu ngân sách Nhà nước năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm