Số/Ký hiệu: Số 01/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/06/2020
Người ký: Lê Mạnh Hiên
Trích yếu: Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Văn hóa - thông tin
Nội dung:

Tài liệu đính kèm