Số/Ký hiệu văn bản Số 17/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 27, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm