Số/Ký hiệu: Số 17/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/12/2018
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Nội dung:

Tài liệu đính kèm