Số/Ký hiệu văn bản Số 02/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Mạnh Hiên
Trích yếu Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Nội dung

Tài liệu đính kèm