Số/Ký hiệu: Số 02/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/06/2020
Người ký: Lê Mạnh Hiên
Trích yếu: Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Nội dung:

Tài liệu đính kèm