Số/Ký hiệu văn bản Số 16/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 27, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 23/7/2015 của HĐND huyện về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Phủ Diễn mở rộng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm