Số/Ký hiệu văn bản Số 02/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 6, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm