Số/Ký hiệu văn bản Số 14/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 28, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Cương
Trích yếu Nghị quyết phê chuẩn bổ sung chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2016, huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm