Số/Ký hiệu văn bản Số: 11/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành May 7, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015
Nội dung

Tài liệu đính kèm