Số/Ký hiệu: Số 07/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/06/2020
Người ký: Lê Mạnh Hiên
Trích yếu: Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Kinh tế và hạ tầng
Nội dung:

Tài liệu đính kèm