Số/Ký hiệu văn bản Số: 09/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành Apr 13, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm