Số/Ký hiệu văn bản Số: 13/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 1, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nội dung

Tài liệu đính kèm