Số/Ký hiệu văn bản Số: 15/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 28, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Cương
Trích yếu Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm