Số/Ký hiệu văn bản Số: 08/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành Mar 23, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm