Số/Ký hiệu văn bản Số: 07/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành Mar 19, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp và Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm