Số/Ký hiệu văn bản Số 01/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 6, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Cương
Trích yếu Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018
Nội dung

Tài liệu đính kèm