Số/Ký hiệu: Số 01/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 06/07/2018
Người ký: Trần Văn Cương
Trích yếu: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018
Nội dung:

Tài liệu đính kèm