Số/Ký hiệu: Số 05/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/12/2017
Người ký: Trần Văn Cương
Trích yếu: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Nội dung:

Tài liệu đính kèm