Số/Ký hiệu: Số 17/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/12/2020
Người ký: Đặng Thị Thanh
Trích yếu: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Nội dung:

Tài liệu đính kèm