Số/Ký hiệu văn bản Số 15/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 10, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy định trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
Nội dung

Tài liệu đính kèm