Số/Ký hiệu văn bản Số 03/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 15, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm