Số/Ký hiệu văn bản Số 01/2016/CT-UBND
Ngày ban hành Jan 14, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Xuân Sánh
Trích yếu Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm