Số/Ký hiệu văn bản Số 09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 15, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Nội dung

Tài liệu đính kèm