Số/Ký hiệu văn bản Số 14/2015/CT-UBND
Ngày ban hành Jun 17, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hà Xuân Quang
Trích yếu Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn huyện
Nội dung

Tài liệu đính kèm