Số/Ký hiệu: Số 01/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/01/2017
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Về việc ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội huyện Diễn Châu năm 2017
Nội dung:

Tài liệu đính kèm