Số/Ký hiệu: Số 02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/01/2017
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017, huyện Diễn Châu (phần 1)
Nội dung:

Tài liệu đính kèm