Số/Ký hiệu văn bản Số 07/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 4, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Y tế huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm