Số/Ký hiệu: Số 07/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/07/2016
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Y tế huyện Diễn Châu
Nội dung:

Tài liệu đính kèm