Số/Ký hiệu: Số 02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/12/2018
Người ký: Tăng Văn Luyện
Trích yếu: Quyết định về việc phân công, phân cấp và quản lý điều hành NSNN năm 2019
Nội dung:

Tài liệu đính kèm