Số/Ký hiệu văn bản Số 08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 15, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm