Số/Ký hiệu: Số 08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/08/2016
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Diễn Châu
Nội dung:

Tài liệu đính kèm