Số/Ký hiệu văn bản Số 02/2016/CT-UBND
Ngày ban hành Jan 16, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Về việc thực hiện đầu tư xây dựng theo giấy phép xây dựng và theo quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm