Số/Ký hiệu: Số 03/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/06/2020
Người ký: Lê Mạnh Hiên
Trích yếu: Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL lĩnh vực thanh tra
Nội dung:

Tài liệu đính kèm