Số/Ký hiệu văn bản Số 116/TB-UBND
Ngày ban hành Apr 23, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Thị Xuyên
Trích yếu Thông báo kết luận tại phiên họp UBND huyện tháng 4/2018
Nội dung

Tài liệu đính kèm