Số/Ký hiệu văn bản Số 70/KH-UBND
Ngày ban hành Apr 11, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Xuân Sánh
Trích yếu Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện
Nội dung

Tài liệu đính kèm