Số/Ký hiệu văn bản Số 13/CĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 24, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phan Xuân Vinh
Trích yếu Công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong cơ bão số 4
Nội dung

Tài liệu đính kèm