Số/Ký hiệu văn bản Số: 184/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 19, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2018 huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm