Số/Ký hiệu văn bản Số 451/UBND-VP
Ngày ban hành Mar 18, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Tăng Văn Luyện
Trích yếu Về việc đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích
Nội dung

Tài liệu đính kèm