Số/Ký hiệu văn bản Số 663/QĐ-UBND
Ngày ban hành Mar 14, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Tăng Văn Luyện
Trích yếu Quyết định công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa của UBND huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm