Số/Ký hiệu văn bản Số 304/UBND-VP
Ngày ban hành Feb 25, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Tăng Văn Luyện
Trích yếu Về việc tăng cường sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử liên thông
Nội dung

Tài liệu đính kèm