Số/Ký hiệu văn bản Số: 2284/UBND-KT&HT
Ngày ban hành Dec 26, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hà Xuân Quang
Trích yếu Về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trại sản xuất giống hải sản thuộc Phân viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Bắc Trung Bộ tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm