Số/Ký hiệu văn bản Số 223/UBND-TCKH
Ngày ban hành Feb 17, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Hiến
Trích yếu Về việc điều hành ngân sách năm 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm