Số/Ký hiệu văn bản Số 23/KH-UBND
Ngày ban hành Jan 26, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hà Xuân Quang
Trích yếu Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm