Số/Ký hiệu văn bản Số 118/TB-UBND
Ngày ban hành Apr 24, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phan Xuân Vinh
Trích yếu Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm