Số/Ký hiệu văn bản Số 1249/UBND-TCKH
Ngày ban hành Jul 12, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Hiến
Trích yếu Về việc thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính
Nội dung

Tài liệu đính kèm